نظر گل آقا در مورد هاشمی
کاریکاتورهایی که آینه تمام نمای دهه 70 هستند
تصاویری که می بینید کاریکاتورهایی هستند که در سالهای دهه 70 در نشریه گل آقا منتشر شده اند . گل آقا با زبان طنز به نقد روندهای سیاسی و اجتماعی می پرداخت و به نوعی بازتاب دهند وضعیت اجتماعی آن دوران بود . از همین رو یکی از راه های سنجش دوران هاشمی را می توان رجوع به مطبوعات آن زمان به شمار آورد. چه انکه مطبوعات به مثابه حس‌گرهای یک جامعه به خوبی وقایع را ثبت می کنند...
سرویس سیاسی«فردا»:روسای دولت های پیشین با استفاده از «کمتر» بودن مشکلات اقتصادی در دوران خویش تصویری «بهشت گونه» از دوران زعامت خود جلوه دهند.  در این خصوص البته آیت الله هاشمی پیشتاز است. او در کمتر گفتگو یا سخنرانی است که از گذشته ای طلایی سخن نگوید و زبان به تمجید از خود و دولت اش در سالهای موسوم به سازندگی نگشاید.

تصاویری که می بینید کاریکاتورهایی هستند که در سالهای دهه 70 در نشریه گل آقا منتشر شده اند . گل آقا با زبان طنز به نقد روندهای سیاسی و اجتماعی می پرداخت و به نوعی بازتاب دهند وضعیت اجتماعی آن دوران بود . از همین رو یکی از راه های سنجش دوران هاشمی را می توان رجوع به مطبوعات آن زمان به شمار آورد. چه انکه مطبوعات به مثابه حس‌گرهای یک جامعه به خوبی وقایع را ثبت می کنند...

گ+نوشته شده در ۱۳٩۳/٤/۱٦ساعت٩:٢٧ ‎ق.ظتوسط سیدابوالقاسم نبوی | نظرات ()
طبقه بندی: ()