ادعای آزادی

به نظر می رسد در حال حاضر ما با یک جنگ روانی سازماندهی شده روبرو هستیم که از طرف یک اتاق فرمان کنترل و هدایت می شود. به نظر می رسد اواین هدف از طراحی  و اجرای چنین جنگ‌های روانی، تلاش برای پرهزینه کردن اعلام صریح اعتقاد وعلاقه هنرمندان به ارزش‌ها، آرمانها و شخصیتهای انقلاب اسلامی است

یک جنگ روانی سابقه دار

البته این اهانتها و بداخلاقیهای سیاسی دارای سابقه هم هست. جند سال پیش بود که همین طیف به علت دیدار شهاب حسینی و پروانه معصومی دو بازیگر مطرح سینمای ایران با رهبرمعظم  انقلاب و سخنانشان در این دیدار بدترین اهانتها و بی احترامیها را روا داشتند. در حال حاضر نیز همین جریان به شدت در حال تخریب حاتمی کیا و زارعی به خاطر مواضع ارزششیان در این مقطع هستند.  

استانداردهای دوگانه مدعیان آزادی    

نکته بسیار قابل تامل در این میان این است که این حملات و نیشها و کنایه های تند از طرف طیفی به سمت چرخنده و زنگنه نشانه رفته که مدعی آزادی، آزادی بیان و آزادی هنر و هنرمندان است. این طیف که همواره مدعی آزادیخواهی و آزاد اندیشی است، نظام را به محدود کردن آزادی بیان متهم می سازند. اما نقطه قابل توجه و عجیب این جاست که این مدعیان آزادی، آزادی بیان را امری نسبی می انگارند که برای برخی صدق باید بکند و برای عده ای نه! در واقع آزادی بیان برای این طیف به معنای آزادی همفکرانان و همگنان آنهاست و لزوما برای دیگر افراد صادق نیست! این تفسیر دوگانه و مضیق این طیف را در عدم تساهل آنان نسبت به هنرمندانی که مانند آنان نمی اندیشند ملاحظه کرد. در واقع آنها جاده تساهل را جاده ای یک طرفه می بینند که فقط باید درباره آنان رعایت شود.

در شرایطی که هنرمندان زن متعهد در زیر بار جنگ رسانه ای درحال مقاومت هستند، حداقل خود با تدبیری آنان را نرنجانیم و آزرده نکنیم

ستاد جنگ روانی برای پرهزینه کردن حمایت از نظام

به نظر می رسد در حال حاضر ما با یک جنگ روانی سازماندهی شده روبرو هستیم که از طرف یک اتاق فرمان کنترل و هدایت می شود. به نظر می رسد اواین هدف از طراحی  و اجرای چنین جنگ‌های روانی، تلاش برای پرهزینه کردن اعلام صریح اعتقاد وعلاقه هنرمندان به ارزش‌ها، آرمانها و شخصیتهای انقلاب اسلامی است. در واقع این اتاق فرمان می کوشد، قلمرو فرهنگ و هنر کشور را مخالف و حداقل بی طرف نسبت به ارزشهای انقلابی و اسلامی نشان دهد و حال حضور این گونه هنرمندان که موضعی مثبت و همراهانه با نظام دارند در واقع مخالف آن ارزیابی می شود.

و در آخر ببینید که سرکار خانم چرخنده با عکس زیر آن هم بعد از اینهمه تهدید و فحش شنیدن جواب مخالفین را داده است...

بعضی ترسوها یاد بگیرن و خجالت بکشن...!!!

 

 

/ 0 نظر / 32 بازدید