....شورای مشورتی توسعه و پیشرفت شهرستان فراهان

تاریخ درج خبر : 24 خرداد 1393

اولین شورای مشورتی توسعه وپیشرفت شهرستان پس از استان ،در فرمانداری فراهان تشکیل شد

عصر روز چهارشنبه مورخ 93/3/21 اولین شورای مشورتی توسعه وپیشرفت در بین شهرستان های استان مرکزی پس از استان با حضور شهبازی رئیس شورای مشورتی توسعه وپیشرفت استان مرکزی امام جمعه موقت فراهان فرماندار شهرستان ودیگر مسئولین ومیهمانان در محل فرمانداری برگزار گردید.

                   

/ 0 نظر / 2 بازدید