دانشجویان دانشگاه امیرکبیر عصر چهارشنبه با اعتراض به حضور آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در این دانشگاه و همچنین افتتاح آزمایشگاه نیمه‌کاره گداخت هسته‌ای توسط وی تجمع کردند.

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139302241936348602762344.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139302241936349382762344.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13930224193635002762344.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139302241936351092762344.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139302241936347662762344.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139302241936361702762344.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139302241936356552762344.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139302241936345942762344.jpg

/ 0 نظر / 3 بازدید