در حال و هوای شاهکار جدید دولت تدبیر و ملتی که عقب نشینی هایش را جشن میگیرد

دکتر وحید یامین پور در صفحه اینستاگرام خود نوشت :

 

 

خون آشام پاریسی...
قاتل فرانسوی...
تاجر خون های آلوده...
صادرکننده ی ایدز به ایران...
باز هم دلواپسان شلوغ کردند؛ این چه بامبول جدیدی است که درآورده اید!!؟ فابیوس؛ وزیر محترم امور خارجه فرانسه در راه ایران است...

این یعنی:
دنیا دارد به ما لبخند میزند!!
یعنی ما از انزوا خارج شدیم!!
یعنی به دروازه های تمدن بزرگ رسیدیم!!

اینکه فابیوس چند سال پیش از همجنس بازان فرانسوی خون گرفته و به هموفیلی های ایرانی تزریق کرده؛ یک واقعه کهنه ی تاریخی است...
اینکه او نخستین کسی است که یکباره 976 نفر از بیماران ایرانی را به HIV و هپاتیت C مبتلا کرده؛ چه ربطی به توافق هسته ای دارد!؟ مگر او مقصر است!؟ ما به خون نیاز داشته ایم و او هم در اقدامی انسان دوستانه؛ کمک مان کرده است!!
این ما بودیم که باید دقت میکردیم و همینطور به او اعتماد نمیکردیم!! مگر همین الان اعتماد نکردیم!؟
دنیای امروز؛ دنیای معامله است!!
فابیوس به سعودی ها جنگنده بمب افکن میفروشد برای کشتن یمنی ها و به ایران پژو میفروشد که برویم تفریح!!
مگر چند روز پیش که وزیری از آلمان آمد؛ کسی حرفی زد!؟
حالا آلمان صادرکننده ی گازهای شیمیایی به عراق بوده؛ خب باشد! گیریم با گازهای آلمانی؛ هزاران نفر از جوانان ایرانی و شهروندان سردشتی و غیره کشته شده باشند، اینها که مهم نیست!!
ما قبل از اینکه برای فابیوس فرش قرمز بیاندازیم؛ خیلی ها را در آغوش گرفته ایم، آب هم از آب تکان نخورده...
منظورم فقط جان کری نیست که بگویی «خون جوانان وطن میچکد از چنگتان»، میتوانی به سالها قبل برگردی، ما حتی با صدام هم دست داده ایم!!
دیگر از صدام هم خون آشام تر سراغ داری؟

گاهی باید گذشته را فراموش کرد و جام را سر کشید!!

من هیچکس را به تحصن و اعتراض دعوت نمیکنم...

یادمان باشد ملتی که عقب نشینی هایش را جشن میگیرد؛ دشمنش را به پیشروی ترغیب میکند...

پ ن :
هیچکس حق ندارد به ظریف توهین کند. او مامور است و معذور. روزی برای دست دادن با صدام و روزی برای در آغوش کشیدن فابیوس...


/ 0 نظر / 23 بازدید