نوه ها

اینم اولین تصویر نوه های حاج آقای نبوی،

از سمت راست فرزند ارشدم سیدحسن وسط فرزند کوچکم سیداحمدرضا وسمت چپ خواهرزاده ام سیدجواد صفوی

/ 3 نظر / 5 بازدید
محسنی

الههههی... چقدر خوشکلن خدا حفظشون کنه

محسنی

الههههی... چقدر خوشکلن خدا حفظشون کنه

رویا

اوخییییی نازی...خداحفظشون کنه واستون