فقدانی جانسوز

غم از دست دادن انسانی پاک از تبار سادات مردی که در سخاوت شهره بود و در صفای باطن پیشگام،برای همه آنانی که از دور و نزدیک با این انسان وارسته آشنائی داشتند سخت و جانکاه است و برای اقوام نزدیک به مراتب سخت تر...

لذا ابتدا به دوست و رفیق کودکی تا امروزم سیدحسن نبوی این غم سنگین را تسلیت گفته امید واثق دارم او که حتی توفیق روزه داری در روزهای پایانی عمرش را داشت و شب جمعه ماه مبارک رمضان شب اول حیات اخرویش بود در خوان با کرم الطاف الهی متنعم است و انشاءالله دعا گوی ما،

56

روح پاکش با اجداد طاهرینش محشور باد.

/ 0 نظر / 20 بازدید