پست های ارسال شده در شهریور سال 1393

بمناسبت دهه کرامت تقدیم به نمونه ترین دختران نجیب سرزمینم

تقدیم به نمونه ترین دختران نجیب سرزمینم ﯾﮑﯽ از بچه ﻫﺎﯼ ﺗﻔﺤﺺ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ میﮔﻔﺖ: ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺩﺭﺧﻮﻧﻪ ﯼ خانواده ﺷﻬﯿﺪ، ﺧﺒﺮ ﺑﺪﯾﻢﮐﻪ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید