ما زیاد نبودیم

 

 فتوشاپ کردیم زیاد شدیم ...

 

 ما بیشماریم !!!

 

 

این عکس یکی از تجمعات غیرقانونی فتنه گران سبز در سال ۱۳۸۸ است ...

یادش بخیر واسه اینکه زور بزنن و بگن ما بیشماریم چه غلطا که نکردن...

/ 0 نظر / 18 بازدید