اگه میخوای ارزش...

اگه میخوای


ارزش ده سال رو بفهمی ..از زوجی که تازه از هم جدا شده اند

بپرس

 

 

اگه میخوای

ارزش

چهار سال رو بفهمی …از یه فارغ التحصیل بپرس

 

 

 

 

.اگه میخوای

 

 

ارزش یک سال رو بفهمی ….از

 

 


یه محصل که در امنحان آخر سال مردود شده بپرس

 

 

 

اگه میخوای

 

 

ارزش ۹ماه رو بفهمی ….از یه مادر که تازه نوزادش رو به

 

 

دنیا اورده بپرس

 

 

 

اگه میخوای

 

 

 

ارزش یک ماه رو بفهمی …از یه مادر که نوزاد نارسی رو

 

 

به دنیا آورده بپرس

 

 

 

.اگه میخوای

 

 

ارزش یک ساعت رو بفهمی …از عاشقانی که چشم

 

 

 

 

 

 

انتظار ملاقات همدیگر هستند بپرس

 

 

 


 

 

 

 

 

.اگه میخوای

 

 

ارزش یک دقیقه رو بفهمی ….از کسی که از قطار یا

 

 

هواپیماش جا مونده بپرس 

 


 

.اگه میخوای

 

 

ارزش یک ثانیه رو بفهمی…از کسی که از یک حادثه

 

 

ناگهانی جان سالم به در برده بپرس 

 

 


 

 

 

 


.اگه میخوای

 

 

ارزش یک هزارم ثانیه روبفهمی …..از کسی که مدال نقره

 

 

 

 

 

المپیک رو برده بپرس  
 

 

زمان برای هیچکس صبر نمیکنه


وهر لحظه از عمر

 

 


مانند یک گنج گرانبهاست


 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید