مناظره با یک عزیزم ببخشید

مناظره با یک عزیزم ببخشید

عزیزم ببخشید: انتقاد بکنم یا نکنم؟
مچکریم: انتقاد بکن
 با شناسنامه انتقاد کنم یا کارت ملی؟
شناسنامه
 شناسنامه عکسدار باشه یا بدون عکس؟
عکسدار
 المثنی باشه یا اصل باشه؟
اصل
 از این جدیدا باشه یا از اون قدیمیا؟
جدیدا
 از مسایل خارجی انتقاد کنم یا داخلی؟
داخلی
 انتقادم سازنده باشه یا تند؟
سازنده
 از مسایل اقتصادی باشه یا فرهنگی؟
اقتصادی
 از افزایش روز افزون قیمت ها بگم یا از عدم افزایش یارانه مرحله دوم؟
ـ !!!


 از شناسایی 10 میلیون مفرح جامعه بگم یا از تاکید بر انصراف از یارانه؟
ـ !!!
 از نحوه شناسایی این 10 میلیون بگم یا از قطع نشدن یارانه این 10 میلیون؟
!!!
 از تورم بالا بگم یا از افزایش قیمت حامل های انرژی؟
!!!
 از افزایش قیمت بنزین بگم یا از افزایش قیمت خودرو؟
!!! اصلا میخوای از مسایل فرهنگی انتقاد کن
 از دفن سگ های زرد در قطعه هنرمندان بگم یا از ارزش پیدا کردن بی ارزش ها؟
!!!
 از عدم فرق هنرمندان ارزشی و غیر ارزشی بگم یا بها دادن به هنرمندان خاص!!!؟
!!!
  از مهمونی کاخ سعدآباد بگم یا سکوت دربرابر بی احترامی به ارزش ها؟
!!! ... ول کن چایی بیار
 چایی کم رنگ باشه یا پررنگ؟
...

/ 0 نظر / 2 بازدید