آقای دوربینی جدید

مراسم خاکسپاری مرحوم «محمدرضا لطفی» نوازنده تار و باز هم یک قاب و دو آقا دوربینی

برای آنها فرق نمی کند در میان جمع معترضان به بدحجابی باشند یا در مراسم خاکسپاری یک نوازنده موسیقی.یا حتی در بدرقه پیکر یک شخصیت سیاسی.

مراسم خاک‌سپاری مرحوم حبیب الله عسکراولادی. آقا دوربینی ها در یک قاب جا گرفته اند

مراسم خاک‌سپاری مرحوم محمدعلی ابرآویز. دوربینی ها این بار در کنار هم

مراسم خاک‌سپاری مرحوم جلیل شهناز

/ 0 نظر / 62 بازدید