یک تسلیت

آن زمانی که حق تعالی جل و علا بانگ سفر را برای رحیل مینوازد احدی

را جز لبیک چاره ای نیست وآنرا جز رحمت حضرت دوست نتوان دید

حال که صلاح خداوند در آن قرار گرفته که در ماه ضیافت رحمانیش

همشهری عزیزمان آقای حاج سیدهاشم علوی را در جوار رحمت

واسعه اش مهمان گرداند جا دارد ازین طریق به حجج اسلام سیدمهدی

و سیدعبدالله علوی فرزند و داماد آن مرحوم و دیگر بازماندگان تسلیت

گفته غفران و رضوان الهی را در این ماه مبارک برای آن عزیز از دست

رفته از درگاه ایزد منان مسئلت نمایم


 

 

شادی روحش فاتحه و صلوات

 

/ 1 نظر / 20 بازدید

اللهم الغفر موتانا باالقران آمین