/ 1 نظر / 10 بازدید
salam

ضمن عرض سلام ، بهتر نیست که دیگران از آدمی عکس بگیرن و در سایت بگذارن تا اینکه شخص خود از خود عکس بگیرد و در سایت خود بگذارد ؛ سایتی که در تمام نقاط جهان دیده می شود، نمی دانم اسم این چیست بی زحمت خود توضیحی بدهید . با عرض پوزش آشنایی از فرخی